Политика за поверителност

ARMADA се ангажира да защитава вашата поверителност и лични данни, като за целта е разработена и приета настоящата Политика за поверителност и практиките, описани по-долу. Политиката за поверителност урежда събирането и обработката на Вашите лични данни, затова Ви съветваме да я прочетете и да се запознаете при какви правила и условия се събират и използват Вашите лични данни.

Наш ангажимент е да събираме, съхраняваме, обработваме, предаваме или изтриваме Вашите лични данни при прозрачни условия. Обработката на данните Ви е от съществено значение, за да Ви предоставим най-добрите услуги. Всеки път, когато Вашите лични данни се събират, съхраняват, обработват, предават или изтриват от други субекти, ние изискваме същото ниво на поверителност и сигурност.

Събирането и обработването на лични данни е предназначено да бъде в съответствие със Закон за защита на личните данни и Регламент № 2016/679 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 април относно защита на лицата по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

ARMADA може едностранно и по всяко време да промени, модифицира, добави или поправи тази Политика за поверителност. Въпреки това, всички промени в тази Политика за поверителност винаги ще бъдат публикувани чрез съобщение, когато Потребителят влезе в уебсайта.

При достъп и използване на този уебсайт, достъп до неговото съдържание и/или нашите услуги, Потребителят приема и свободно и изрично се съгласява, чрез недвусмислен положителен акт, личните му данни, поискани или предоставени по избор от него, да бъдат събирани и обработвани от ARMADA както е предвидено тук.

Използването на този уебсайт предполага, че потребителите знаят и приемат правилата и условията на тази Политика за поверителност.

Моля, имайте предвид, че когато терминът „Лични данни“ се използва в тази Политика за поверителност, това означава набор от информация, която се отнася до Вас и ни позволява да Ви идентифицираме, пряко или непряко. Вашите лични данни могат да включват например Вашето име, Вашият идентификационен или граждански номер, Вашите контакти (физически и електронни), Вашите транзакции и вашите взаимодействия с нас.

Възможно е също така да получим Вашите лични данни от други компании, особено когато те ги събират, обработват или съхраняват по силата на договор за предоставяне на услуги.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ МОГАТ ДА БЪДАТ СЪБИРАНИ?

ARMADA може да събира следните лични данни в случай, че Потребителят извърши:

 1. Регистрация в сайта – име, адрес, телефон, e-mail и дата на раждане;
 2. Поръчване на продукти – име, имейл, адрес и данни за покупка, данни за доставка;
 3. Доставка до дома – име, адрес, пощенски код и телефон за контакт;
 4. Следпродажбено обслужване – име, адрес, пощенски код, телефон за връзка, имейл, подробности за покупка и гаранция на артикула, банкови данни;
 5. Контакт с отдела за обслужване на клиенти – име, телефон за връзка, имейл, адрес, подробности за покупка, данни за покупка, данни за доставка.

Операциите по обработка на лични данни са основен инструмент за Вашето удовлетворение и за дейността на ARMADA и се извършват в съответствие с приложимото законодателство и в съответствие с най-добрите практики.

Личните данни няма да бъдат използвани повторно за цели, различни от посочените по-долу или които нямат връзка с целите, за които са били събрани първоначално.

КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние събираме Вашите лични данни, като използваме формулярите на уебсайта, комуникацията, която извършвате с уебсайта, чрез Вашето технологично оборудване, както и чрез имейл съобщенията, които ни изпращате.

Вашите лични данни се събират чрез вашето оборудване, както следва:

 1. Абонамент за бюлетин;
 2. Използван браузър;
 3. Бисквитки;
 4. IP адрес;
 5. Потребителски данни.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ?

Бисквитките са малки файлове с информация, изпратени до Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате уебсайтове, които ползват инструменти за подобрение ефективността и изживяването на потребителите при сърфиране, което прави възможно съхраняването и извличането на информация за Вашите навици на сърфиране, за да бъде персонализирана навигацията според Вашите предпочитания.

ARMADA ще съхранява бисквитки на вашето оборудване, за да персонализира и улесни навигацията, доколкото е възможно, но също така и за отстраняване на неизправности, статистика, осигуряване на качеството и за наблюдение на сигурността на системата.

С изключение на бисквитките, специално необходими за функционирането на уебсайта, съхранението на други бисквитки винаги ще зависи от приемането и съгласието на потребителя, което съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез специфични инструменти на браузъра.

За да научите повече за бисквитките, които използваме, запознайте се с „Политика за бисквитки„.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

ARMADA използва вашите лични данни за следните цели:

 1. Регистрация, влизане и възстановяване на парола на уебсайта;
 2. Маркетинг / Директен маркетинг – за да Ви информираме за новини и оферти, които могат да представляват интерес за Вас;
 3. Управление на транзакции – за издаване на фактури за придобиване на стоки;
 4. Доставки – за да можем да доставим вашите покупки до дома Ви или избран офис на куриер;
 5. Контакти за обслужване на клиенти – за да можем да Ви предоставим услуги преди, по време и след продажбата;
 6. Гаранции и следпродажбено обслужване – за да ви позволим да получите достъп до услугите за ремонт на продуктите, които сте закупили с гаранция и ние да пристъпим към техния ремонт или замяна.

КОЛКО ВРЕМЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

ARMADA съхранява вашите лични данни само за периода, необходим за изпълнение на целта, за която са предназначени, и разпоредбите на закона.

По този начин, за да се спазят правните задължения, наложени на ARMADA във връзка със срока на съхранение на личните данни и предвид целите, за които са предназначени, ще бъдат спазени следните срокове:

 1. За регистрация, вход, възстановяване на парола и поръчки – 2 години след последния достъп;
 2. За фактуриране – 10 години след датата на поръчката;
 3. За получаване и анализ на вашите мнения, изпращане на бюлетини или други публикации, които сте поискали и/или които могат да представляват интерес за вас – 1 година след съответното съобщение/заявка;
 4. За анализ и отговор на вашите съобщения, обслужване на клиенти и заявки за информация – 1 година след получаване на заявката;
 5. За функционирането и управлението на този уебсайт, поддържане на регистрацията на вашите данни за контакт и бизнес цели – 2 години след последния достъп. За предотвратяване на измами и сигурност на информационните системи, адаптиране, подобряване и модифициране на услугите, а именно чрез идентифициране на тенденции в употребата или за определяне на ефективността на промоционалните кампании – 2 години след последния достъп.

След като бъде достигнат максималният период на съхранение, Вашите лични данни ще бъдат анонимизирани или унищожени/изтрити по безопасен начин. Когато максималния период на съхранение, дефиниран по-горе, приключи, ние ще Ви изпратим известие с опцията да ни помолите да запазим Вашите лични данни за допълнителен период, като по този начин предотвратим тяхното изтриване. Ако поискате запазване на вашите лични данни за допълнителен период, ще бъде приложен нов период на съхранение с продължителност, съответстваща на предварително зададената за целите на въпросното третиране.

МОГАТ ЛИ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ?

ARMADA може да използва трети страни за предоставяне на определени услуги, по отношение на поддръжка на уебсайтa, техническа поддръжка, маркетинг, фактуриране или управление на плащания и транспорт, които могат да имат достъп до някои от личните данни, а именно данните, необходими за целите на договора .

ARMADA гарантира, че субектите, които имат достъп до данните, са надеждни и предлагат високи гаранции за защита, като никога не се предоставят данни извън необходимото за изпълнение на договорена услуга. ARMADA остава отговорен за предоставените лични данни.

Доставчиците на услуги могат да обработват потребителски данни изключително за целите, установени от ARMADA , спазвайки законовите правила за защита на личните данни, информационна сигурност и други приложими правила. Тъй като ARMADA предоставя във всеки случай само личните данни, необходими за предоставянето на въпросната услуга.

ARMADA може също така да предоставя данни на съдебни, административни, криминални полицейски органи и органи на криминална полиция в контекста на разследвания, съдебни и/или административни производства или от характер на насрещна проверка, при условие, че това е надлежно разпоредено от компетентен орган в това отношение.

ARMADA няма да може да отчужди или прехвърли, в каквото и да е качество, Вашите лични данни на трети страни, с изключение на възможността за споделянето им в случаите, посочени в тази Политика за поверителност и за целите, посочени в нея.

КАК СЕ ЗАЩИТАВАТ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите лични данни са защитени чрез приемането на различни мерки за сигурност от техническо и организационно естество, които гарантират ограничен достъп до тях само на тези, които се нуждаят от тях, за целите, посочени по-горе и съгласно правилата, създадени за тази цел.

ARMADA полага всички усилия, за да гарантира, че съхранението и обработката на Вашите лични данни се извършва само по безопасен начин, като прилага механизми на този уебсайт, които гарантират целостта и неприкосновеността на Вашите лични данни. Постоянно наблюдава информационните си системи, с цел откриване и предотвратяване на злоупотреба с Вашите лични данни и ползва единствно оторизирани оборудване  и системи за съхранение, обработка и прехвърляне на лични данни.

За да защитим Вашите лични данни, ние използваме само доставчици на услуги, които ни предлагат адекватни и документирани мерки за сигурност, а именно гаранции, че вашите лични данни се съхраняват на сървъри, поддържани в контролирана среда и с ограничен достъп.

Когато се изисква от закона, може да се наложи да разкрием Вашите лични данни на власти или трети страни, в който случай контролът ни върху това как са защитени Вашите лични данни е ограничен.

Въпреки че вземаме предпазните мерки, които смятаме за подходящи, за да защитим личните данни, които предоставяте и събираме, трябва да сте наясно, че никоя система за сигурност не е непроницаема.

Предупреждаваме, че въпреки нашите усилия интернет може да не е безопасно място за комуникация и предаваната информация може да бъде незаконно прихваната от трети страни. Поради това не можем да гарантираме сигурността и автентичността на информацията, изпратена до нас по този начин. Като използвате този уебсайт и предоставяте информация в него, Вие приемате, че правите това в съответствие с изричната си воля и поемате съответния риск, без да се засягат всички мерки, приети за защита на вашите лични данни.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Този уебсайт може да съдържа връзки към други уеб страници (напр. социални медии), които могат да събират и обработват Вашите лични данни. Това третиране е отговорност единствено на собствениците на тези уебсайтове и ARMADA не носи отговорност за техните политики и/или практики.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В случай, че е необходим трансфер на данни към трети държави, които не принадлежат към Европейския съюз, ARMADA ще спазва законовите правила, като поддържа същото ниво на гаранция за защита.

ПРАВО НА ДОСТЪП, КОРЕКЦИЯ, ПОПРАВКА И ОТКАЗ

Съгласно законовите условия, субектът на данните има право да поиска от администратора достъп до личните данни, които го засягат, както и да ги коригира или изтрие. Субектът на данните също така има право да изиска, при определени обстоятелства, ограничаване на обработването на лични данни, както и да се противопостави на обработването на такива данни и прехвърлянето им на трети страни.

Субектът на данните също така има право да оттегли или промени по всяко време даденото съгласие за тяхното обработване.

Упражняването на тези права е изключително, когато Вашите лични данни се използват за защита на обществения интерес, а именно в случаи на разкриване и предотвратяване на престъпления, предвид действащата правна рамка.

За да упражните правата си за защита на личните данни или когато имате въпроси относно това как ги използваме, свържете се с нас на имейл [email protected]

ИСКОВЕ

Ако не сте доволни от начина, по който използваме личните Ви данни или от отговора ни на искането Ви за упражняване на правата Ви, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, находяща се на ул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, 1784 София, тел.: 02 915 3519, факс: 02/91-53-525, електронна поща: [email protected].

КОЕ Е ЛИЦЕТО, ОТГОВОРНО ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ?

Субектът, отговорен за обработката на данните, е търговското дружество АРМАДА МОДА, със седалище ул. „Никола Чучулков“ 6; гр.Перник П.К 2300; България, ЕИК по Булстат: 206799673. Можете да се свържете с нас по всякакви въпроси, свързани със защитата на данните, като се обадите на телефон +359 883 21 6669  в делнични дни от 09:00ч. до 18:00ч. или в извънработно време на имейл [email protected]