ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

 

Можете да откриете № на поръчка в потвърждението, което сте получили по имейл, той обикновено се състои от 6 или 7 символа.
Моля, въведете артикулен номер и размер.

Можете да го намерите на кутията, в страницата на продукта в сайта или имейла, който сте получили за потвърждение на поръчката.
Възможно е да бъде поискано да предоставите снимки, показващи дефекта на следващ етап от обработката на рекламацията.

Заявката се генерира онлайн. Не е необходимо да принтирате документа на хартия. 

Политика за предявяване на рекламация

Тази политика за рекламации се отнася до всички продукти, закупени онлайн от уебсайт armadabg.eu. Целта на политиката е да гарантира, че всички рекламации се обработват по справедлив, бърз и прозрачен начин в съответствие с законите на ЕС. Търговската гаранция предоставена от продавача не изключва законовата гаранция на стоките. 

1. Търговска гаранция за обувки

Гаранционният срок на закупените стоки е 30 дни от датата на получаване на пратката. Потребителят има право да предяви рекламация на всяка закупена стока, като поиска извършване на безплатен ремонт на стоката. Рекламацията се урежда от производителя чрез продавача съгласно чл. 112-115 и чл. 119 от ЗЗП. В случай, че дефектът не може да бъде отстранен, стоката се заменя с нова. Потребителят има право да предяви рекламация независимо от предоставената търговска гаранция. Рекламацията при транспортни дефекти се предявява до 3 дни след получаване на стоката! При възникнал отстраним дефект включително разлепване, обувките се отремонтират от производителя в срок до 30 дни. Времето за ремонт се изключва от гаранцията.

Дефекти даващи основание за рекламация:

1. Разкъсване на лицевия материал на обувката.
2. Разлепване на ходилото (подметката) от горната част на обувката.
3. Пречупване на ходилото през средната част.
4. Разкъсване или изпускане на шевове, които компрометират структурната цялост на обувките.
5. Повредени или нефункциониращи ципове при нормална употреба.

Дефекти, които НЕ дават основание за рекламация:

1. Разкъсване на лицевия материал на обувката в следствие на неправилна експлоатация или при нанесена щета от външно тяло (закачане, одраскване, смачкване от друг предмет или външна сила). 
2. Изпускане на боя от вътрешния или външния материал на обувките.
3. Промяна на цвета и формата на обувките в следствие на нормалното износване на продукта. 
4. Промяна на цвета, формата или функционалността на обувките в следствие на неправилна или прекомерна употреба, пране, третиране с препарати и бои, мокри кърпички и гъби, които не са предназначени за почистване на обувни изделия и/или съдържат алкохол/спирт и неправилно съхранение. 
5. Отлепване или повреда на декоративни елементи като камъни, мъниста, перли и други. 
6. Счупени катарами или ципове в следствие на неправилно подбран размер и прилагане на прекомерна сила за тяхното закопчаване. 

Във всички случаи клиентът бива информиран за решението на търговеца чрез становище, изпратено на посочения от него електронен адрес за кореспонденция. 

2. Търговска гаранция за стоки от други категории

Гаранционният срок на закупените стоки е 30 дни от датата на получаване на пратката. Потребителят има право да предяви рекламация на всяка закупена стока, като поиска извършване на безплатен ремонт на стоката. Рекламацията се урежда от производителя чрез продавача съгласно чл. 112-115 и чл. 119 от ЗЗП. В случай, че дефектът не може да бъде отстранен, стоката се заменя с нова. Потребителят има право да предяви рекламация независимо от предоставената търговска гаранция. Рекламацията при транспортни дефекти се предявява до 3 дни след получаване на стоката! При възникнал отстраним дефект стоките се отремонтират от производителя в срок до 30 дни. Времето за ремонт се изключва от гаранцията.

Дефектите даващи основание за рекламация се разглеждат индивидуално за всеки случай, клиентът бива информиран чрез становище, изпратено на посочения от него електронен адрес за кореспонденция. 

3. Метод на предяваване на рекламация

За да се възползвате от гаранцията на закупените артикули при констатиран или възникнал дефект е необходимо да попълните формуляра за рекламация, който се намира над настоящата политика. 

Попълнете всички задължителни полета, като следвате инструкциите и опишете подробно и ясно възникналия дефект. Възможно е член на нашия екип да се свърже с Вас след като рекламацията бъде регистрирана, за да поиска предоставяне на снимки, удостоверяващи описания от Вас дефект. 

След като рекламацията бъде входирана чрез предоставената форма, в рамките на 7 работни дни ще получите официално становище на посочения от Вас електронен адрес за кореспонденция. Полученото становище ще укаже дали Вашата рекламация е основателна или неоснователна.

 Ако рекламацията Ви е основателна:  В случай, че Вашата рекламация е основателна ще Ви информираме за възможните решения на казуса, като извършване на ремонт на стоката, подмяна или възстановяване на сумата. Ще Ви поканим да изпратите дефектния продукт към нас, като Ви предоставим точни инструкции за това. Разходите за изпращане на стоката към нас са за наша сметка, в случай, че инструкциите бъдат изпълнени коректно. Имате право да приемете или откажете предложеното решение. Отказ от предложеното решение  се счита за отказ от предяваване на рекламация! 

• Ако рекламацията Ви е неоснователна: В случай, че Вашата рекламация е неоснователна, ще получите становище описващо конкретните причини за това. Стоки изпратени към нас преди получаване на становище или след получаване на становище за неоснователна рекламация няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани обратно към Вас и за Ваша сметка.