Общи условия на онлайн магазин armadabg.eu

ВЪВЕДЕНИЕ

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да използвате уебсайта. Използването на този уебсайт е предмет на следните Общи условия и цялото приложимо законодателство.

Собственикът на този уебсайт ще се нарича по-нататък „ARMADA“.

Всяко физическо лице или юридическо лице, което осъществява достъп/купува от уебсайта, ще бъде наричано по-долу „Потребител“.

Когато използва този уебсайт и/или когато закупува който и да е продукт в онлайн магазина, Потребителят е обвързан с настоящите Общи условия и всички други политики, които уреждат използването на уебсайта (а именно Политики за връщане и замяна, Политика за поверителност и бисквитки). ARMADA изисква да прочетете внимателно всички правила и условия и свързаните с тях политики, преди да използвате този уебсайт.

Ако Потребителят не е съгласен, изцяло или частично, с настоящите Общи условия, той не трябва да осъществява достъп до уебсайта, нито до свързаните с него функции и услуги, а именно неговия онлайн магазин.

Тези Общи условия, включително свързаните с тях политики, съставляват пълното споразумение между Потребителя и ARMADA по отношение на използването на уебсайта, което не може да се осъществява отделено от тях.

ARMADA може по всяко време да актуализира, модифицира или замени, изцяло или частично, настоящите Общи условия или политиките, свързани с тях, като обявява такива промени на видно и достъпно за Потребителя място в уебсайта. Потребителят е отговорен за периодичната проверка за настъпването на всякакви промени, като използването на уебсайта се регулира от Общите условия, които са в сила към всеки момент на достъп.

Продължаващият достъп и използване на този уебсайт след публикуването на всякакви актуализации или модификации на тези Общи условия и свързаните с тях политики, с изключение на Политиката за поверителност, представлява приемане и съгласие с тези актуализации или модификации.

Без да се засягат каквито и да било актуализации или промени, за всяка поръчка ще се прилагат Политиките в сила към датата на съответното потвърждение.

СОБСТВЕНОСТ

Този уебсайт е собственост на „АРМАДА МОДА“  ЕООД, със седалище  ул.“Никола Чучулков“ №6, гр. Перник, П.К. 2300, България, с  ЕИК по Булстат 206799673 и номер за целите на ДДС: BG206799673.

Потребителят потвърждава и се съгласява, че всички права на интелектуална собственост, а именно, но без ограничение, авторски права, търговска марка, дизайни, търговски тайни или всякакви други права върху материалите или съдържанието, които са представени като част от уебсайта, са изключитена  собственост на търговското дружество, посочено в предходния параграф, или на лицето/дружеството предоставило лиценз за използването им.

Потребителят не може по-специално да копира, качва, възпроизвежда, препубликува, имитира, рекламира, предава или разпространява под каквато и да е форма съдържанието на този уебсайт, включително текст, изображения, аудио и видео за обществени или търговски цели, без писменото съгласие на ARMADA, в противен случай ARMADA  може да предприеме правни действия срещу нарушителите.

Настоящите Общи условия не предоставят на Потребителя никакви права за използването на търговската марка, дизайни или други права, защитени от закона, принадлежащи или лицензирани от ARMADA.

Потребителят няма да копира, превежда, декомпилира, нито създава или опитва да създаде, чрез обратно инженерство или по друг начин, изходния код и/или обекта на уебсайта, като също така се въздържа от премахване на каквито и да е бележки за поверителност или собственост. 

ПРЕДМЕТ

Настоящите Общи условия се отнасят за всички потребители/клиенти на уебсайта, както и за всички търговски сделки, извършвани чрез онлайн магазина.

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

ARMADA представя продукти/стоки за продажба чрез електонен магазин, достъпен на адрес: www.armadabg.eu, изключително за потребители или клиенти.

Този уебсайт е предназначен за всички физически и юридически лица. Ако това не е Вашият случай, Ви молим да не правите покупки от уебсайта и да се свържете директно с ARMADA чрез наличните методи, посочени в раздела „Контакти“.

ARMADA си запазва правото да не обработва поръчки, получени от потребители, които не отговарят на Общите условия.

Договорното предложение, свързано с покупката и продажбата на продуктите, продавани в онлайн магазина, е адресирано само до пълнолетни лица, с пълна дееспособност, с добро състояние и които следователно могат да поемат отговорност за ангажиментите, произтичащи от покупката и продажбата на предлаганите на пазара продукти.

По-специално, извършването на всяка покупка през онлайн магазина зависи от приемането на тези Общи условия и други свързани политики, така че, ако не ги приемете, няма да можете да ползвате уебсайта.

При извършване на поръчки през онлайн магазина, Потребителят декларира, че е навършил 18 години, като гарантира и, че притежава пълната дееспособност и необходимите правомощия за сключване на договори. От друга страна, с приемането на Общите условия и други свързани политики, Потребителят изрично декларира, че няма да използва уебсайта и функциите или услугите, свързани с използването му, за незаконни цели.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И ЦЕНИ

ARMADA си запазва правото да променя по всяко време информацията и търговската оферта, представена за: продукти, цени, промоции, търговски условия и услуги.

Цените и продуктите, налични на уебсайта, ще бъдат валидни само за търговски сделки, извършени през онлайн магазина.

Цената, прилагана към всяка покупка, ще бъде тази, която се показва на уеб страницата на продукта по всяко време, освен в случай на грешка.

При установяване на грешка в цената на някой от продуктите, които Потребителят е поръчал, той ще бъде информиран във възможно най-кратък срок, като му се дава възможност да потвърди отново поръчката с правилната цена или да пристъпи към нейното анулиране.

Ако по някаква причина ARMADA не може да се свърже с потребителя, поръчката ще бъде анулирана. Ако е постъпило плащане по съответната поръчка, стойността ще бъде възстановена на Потребителя.

Всички цени на продуктите, показани на уебсайта, включват данък върху добавената стойност (ДДС) по действащата законова ставка.

Всички цени са показани в български лева и промяната на страната на доставка може да повлияе на цените в зависимост от разходите за доставка и при нужда от превалутиране.

Разходите за доставка може да варират в зависимост от поръчаното количество, времето за доставка и държавата на местоназначение. В много случаи ARMADA може да поеме изцяло разходите за доставка. Пощенските разходи ще бъдат отразени в момента на поръчката след идентифициране на всички елементи, съдържащи се във формата за поръчка.

Общата цена, посочена в крайното меню за плащане, включва всички такси, данъци и разходи за доставка, последните, ако са приложими.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

ARMADA приема следните методи на плащане: наложен платеж/плащане при доставка, кредитна/дебитна карта и директен банков превод.

Не се приемат други средства за плащане освен посочените.

В случай на плащане с карта, всички подробности (например номер на картата или дата на изтичане) ще бъдат изпратени чрез криптиран протокол до страницата на компанията, която предоставя услуги за дистанционно електронно плащане, без трети страни да имат достъп до предадената информация .

Тази информация няма да бъде използвана от ARMADA, освен за извършване на необходимите процедури за покупка, връщане на плащане (в случай на връщане) или за докладване на случаи на измама на полицейските власти. 

Ако сте избрали плащане чрез кредитна/дебитна карта, Вашата поръчка ще бъде обработена само след получаване на потвърждение за плащане.

Ако сте изпрали плащане при доставка чрез наложен платеж, Вашата поръчка ще бъде обработена в съответствие със сроковете посочени в настоящите Общи условия.

Ако решите да извършите плащането на поръчката си с банков превод, посочете номера на Вашата поръчка като основание за плащане за физически лица или изискайте проформа фактура за юридически лица. След като получим плащането, ние ще обработим Вашата поръчка.

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТА

Самият достъп до този уебсайт или поръчката на продукт, не подлежат на регистрация. Въпреки това, за да се възползвате от всички функции и услуги, например да проследите движението на Вашата пратка, ще е необходима регистрация на потребител.

За да се регистрира, Потребителят трябва да създаде акаунт, като попълни формата за целта и посочи задължително имейл адрес и парола. Допълнително ще бъдат поискани и следните лични данни: име и фамилия; дата на раждане; адрес, пощенски код и град; телефонен номер; и данъчен номер (незадължително поле).

След извършване на регистрацията и последващите достъпи е необходимо само Потребителят да се идентифицира с имейл адреса и съответната парола, избрани при създаването на Потребителския акаунт.

Потребителят носи отговорност за достоверността, пълнотата и законосъобразността на данните, предоставени при регистрацията. Съответно, Потребителят ще бъде единственият и изключителен отговорен за всички неверни или неточни изявления, които предоставя, както и за цялата дейност, която се извършва в неговия акаунт, като ARMADA няма задължение да наблюдава съдържанието или (не )изпълнение на каквито и да било задължения на Потребителя, а именно спрямо други Потребители или спрямо властите.

ARMADA няма нито достъп, нито знае паролата, дефинирана от Потребителя, като носи отговорност за гарантиране на нейната поверителност и гарантиране на нейното съхранение и добро използване, както и за спазване на добрите практики по отношение на сигурността на вашия акаунт (по-специално, редовна смяна на паролата и избягване на връзки чрез мрежи, отворени за обществеността).

ARMADA не носи отговорност за загуби в резултат на загуба или злоупотреба с паролата, зададена от потребителя.

ПОРЪЧКИ

Всички продукти, предлагани на този уебсайт, са илюстрирани със снимки и посочване на основните им характеристики.

Предвид тейническите спецификите на използваните от Потребителя устройства и софтуери, изображенията е възможно да не отговарят стриктно на действителния външен вид на продуктите, така че Потребителят трябва да премине към внимателно и пълно прочитане на наличната на уебсайта информация относно основните характеристики на всеки продукт, предупреждения и инструкции за употреба . В случай на съмнение, можете да се свържете с ARMADA, чрез предоставената форма и данни за контакт.

За да прави поръчки на уебсайта, не необходимо Потребителят да преминава към регистрация (с данните, посочени в предходната точка). Необходимо е обаче неговият браузър да е настроен да приема бисквитки, за да се възползва от всички условия за навигация на този уебсайт.

Когато Потребителят вече е регистриран и иска да направи поръчка за който и да е продукт, той трябва да влезе в своя акаунт и след това да изпълни следните стъпки:

1. Потърсете продукта(ите)/модела(ите), които искате да закупите;

2. Изберете продукт/и/модел/и, като посочите желаното количество, размер и цвят, както и елементите за персонализиране (последните при желание и наличност във въпросния продукт);

3. Добавяне на избрания(те) продукт(и) в пазарската количка;

4. Продължете към количката;

5. Прегледайте поръчката си;

6. Изберете опцията за плащане от наличните;

7. Пристъпете към плащане и потвърждение на поръчката;

Всяка поръчка се потвърждава, когато потребителят кликне върху бутона „Поръчване“ в края на процеса на покупка.

След потвърждаване на поръчката, Потребителят ще получи мейл за потвърждение на поръчката на имейл адреса, използван при поръчката/ регистрацията и ще бъде уведомен за нейното изпълнение чрез телефонно обаждане, освен, ако изрично не е отказал последното. Потребителят ще получи текстово съобщение с номера на пратката и/или други подробности, след нейната спедиция на телефонния номер, посочен при поръчката/регистрацията. Потребителят ще полчи в рамките на 14 дни от поръчката си  еднократно имейл с покана да оцени поръчаната от него стока.

Договорът за покупко-продажба, сключен между АРМАДА МОДА ЕООД и Потребителя, се изпълнява в този момент.

ARMADA си запазва правото да анулира или откаже всяка поръчка (дори ако тя вече е приета), а именно в следните ситуации, освобождавайки се от отговорност за всякакви щети или разходи:

– Информацията за фактуриране не е правилна или не може да се провери;

– Поръчката е сигнализирана от нашите системи за сигурност като податлива на измама;

– Банковият превод за плащане на поръчката не е получен в рамките на 5 дни след приемане на поръчката Ви;

– Когато Потребителят е непълнолетен или не е краен потребител;

– При установяване на липса или дефект на поръчаната стока; 

ДАННИ ЗА ПОРЪЧКА

Всеки път, когато решите да правите поръчки на този уебсайт, като Потребителят ще трябва да предоставите следните данни за доставка и плащане:

– Пълно име;

– Телефонен номер;

– Имейл адрес;

– Адрес/офис на куриер за доставка;

– ЕИК и/или ДДС номер, ако е изискана фактура на юридическо лице

Горепосочените данни за фактуриране ще бъдат поискани от Потребителя при извършване на първата покупка през уебсайта и ще бъдат запазени за целите на бъдещи покупки, ако Потребителят е регистриран.

Без ограничение на гореизложеното, Потребителят може да избере да въведе нови данни за други покупки.

РАЗПРОДАЖБИ И ПРОМОЦИИ

Цените на продуктите в разпродажба или промоция са валидни само за момента, в който са показани на уебсайта.

ARMADA не е обвързан с никаква оферта, ако има технически грешки или грешки в правописа, цените или други в информацията на уебсайта, като си запазва правото да анулира всяка поръчка, въведена при такива грешки.

СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СТОКАТА

ARMADA си запазва собствеността върху поръчаните продукти до доставката им.

ИЗПРАЩАНЕ И ДОСТАВКА

Продуктите, продавани чрез онлайн магазина, са достъпни за доставка на територията на Р. България.

С изключение на причини с непреодолима сила или случайност, поръчките ще бъдат доставени според установените срокове, като се вземе предвид крайната дестинация.

Потребителят може да избира между един от следните начини на доставка: стандартна до офис на куриерска фирма Еконт Експрес (доставка до 1 работен дни) или до посочен адрес (доставка до 3 работни дни).

Горепосочените срокове започват да текат от датата на потвърждение на поръчката от наш оператор чрез телефонно обаждане, имейл или SMS.

Независимо от посочените срокове е възможно да възникнат забавяния, а именно по някоя от следните причини:

– Закъснения от страна на превозвачите;

– Стачки, бунтове или промени в обществения ред;

– Извънредно състояние на здравето, извънредно положение или бедствие;

– Трудности при доставката до получателя;

– Местни празници;

– Форсмажорни събития;

Потребителят трябва да знае, че сроковете за доставка се отнасят за работни дни, без обработка на поръчки и/или пратки събота, неделя и национални празници.

При невъзможност за доставка на поръчката поради отсъствие на получател на посоченото място или неявяването му в офис на куриера, превозвачът ще се свърже с Потребителя, за да определи нови условия за доставка.

При невъзможност за доставка на стоката поради липса на получател на посочения от Потребителя адрес, превозвачът може да начисли допълнителни разходи, свързани със съхранението на стоката и/или с нови опити за доставка.

Всяка рекламация за неполучаване на поръчката трябва да бъде направена в рамките на максимум 30 дни от датата на потвърждение на поръчката. В края на този период ARMADA не може да носи отговорност за загуба пратка.

При доставка Потребителят трябва да прегледа опаковката и нейното съдържание и да провери за евентуални повреди. Ако потребителят установи, че продуктите са повредени, потребителят не трябва да приема доставката на поръчката.

В такъв случай, ако е налице плащане и доколкото това е оправдано, ARMADA ще възстанови сумата, платена за поръчката и транспорта (последния, ако е бил приложим за потребителя), веднага щом складът получи и завърши процеса на връщане.

ЗАМЯНИ, ВРЪЩАНИЯ И АНУЛИРАНЕ

Вижте раздела „Връщане и замяна“ за повече информация как да замените или върнете закупен продукт.

КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИЯ

ARMADA не продава употребявани, използвани или дефектни продукти.

Основните характеристики на всеки продукт можете да намерите на страницата на продукта, за който се отнасят.

Продуктите, предлагани за продажба на този уебсайт, може да не отговарят точно на действителния продукт по отношение на изображение и цветове, поради използвания браузър и монитор.

Продуктите на ARMADA подлежат на качествен контрол. Въпреки това ARMADA носи отговорност за възникнали дефекти и проява на несъответствие с описаните характеристики на продуктите, продадени на потребителя, в рамките на 30 дни от съответната доставка. Търговската гаранция не отменя законовата гаранция на Потребителя.

По време на гаранционния срок продуктът с производствен дефект ще бъде ремонтиран или заменен с подобен модел.

Всеки път, когато Потребителят прецени, че закупеният продукт съдържа дефект, той трябва да се свърже с ARMADA , чрез имейл адрес [email protected], като посочи номера на поръчката и представи документи за покупката, като обясни дефекта и, ако е възможно, изпрати снимки на предполагаемия дефект.

ARMADA ще анализира и потвърди съществуването на всяко несъответствие на продукта и, ако бъде потвърдено, ще пристъпи към неговата замяна без присъщи разходи, като поема всички разходи за връщане и повторно изпращане.

Изключени от гаранцията са материали и аксесоари, подложени на счупване, окисляване, загуба, щети, причинени от удари, неподходяща употреба, неправилна поддръжка и почистване, небрежност, неправилна употреба, модификации, неоторизирани ремонти, злополуки или нормално износване, както и щетите причинени от употребата на други продукти, заедно с тях или изолирани.

В ситуации, при които съществуването на каквото и да е несъответствие в продукта не бъде потвърдено, разходите за повторно изпращане ще бъдат поети от Потребителя.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Връзките към други страници и съдържание на трети страни се предоставят само за информационни цели, без ARMADA да има какъвто и да е контрол или отговорност върху съдържанието на тези страници, както и върху неговите политики и/или практики.

Създаването на връзки към други уебсайтове при никакви обстоятелства не предполага наличието на взаимоотношения между ARMADA и собственика или управителя на уебсайта, към който препраща връзката.

ARMADA няма да поеме никаква отговорност за щети или загуби, произтичащи от използването на посочените уебсайтове.

ВИРУСИ, ПИРАТСТВО И ДРУГИ КОМПЮТЪРНИ АТАКИ

Потребителят не трябва да злоупотребява с този уебсайт чрез умишлено въвеждане на вируси, троянски коне, шпионски софтуер, зловреден софтуер или друг технологично вреден или злонамерен материал.

Потребителят няма да се опитва да получи неоторизиран достъп до този уебсайт, сървъра, на който той се хоства, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с него.

Потребителят се задължава да не атакува уебсайта по никакъв начин, а именно чрез атака за отказ на услуга (DoS) или разпределена атака за отказ на услуга (DDoS).

Неспазването на тази клауза може да означава практикуване на няколко престъпления, предвидени и наказвани в законодателството за защита на личните данни и в закона за киберпрестъпността, които ще бъдат надлежно докладвани на компетентните органи.

ЗАЩИТА НА ДАННИ

ARMADA гарантира сигурността на данните на Потребителя в рамките на очакваните и подходящи мерки за сигурност за платформи като този уебсайт и неговия онлайн магазин.

С използването на този уебсайт Потребителят потвърждава, че неговите лични данни ще бъдат обработени от АРМАДА МОДА ЕООД и декларира, че цялата предоставена информация или данни са верни и отговарят на действителността.

АРМАДА МОДА ЕООД не носи отговорност за невярността на информацията, предоставена от Потребителите на уебсайта. Потребителите носят цялата отговорност за нейната точност, пълнота и актуалност.

Цялата информация или лични данни, предоставени от Потребителя, ще бъдат третирани в съответствие със закона и разпоредбите на Политиката за поверителност и бисквитки.

Потребителят се съгласява с използването на предоставената информация за целите на контакт, когато това е необходимо, както и предоставянето на личните данни  (име, адрес и телефон за контакт) от ARMADA на превозвача, отговорен за доставката на поръчаните продукти. .

В случай на съмнение относно Политиката за поверителност и бисквитки, можете да се свържете с нас чрез имейл адрес [email protected].

ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЯ

С използването на този уебсайт Потребителят приема, че повечето от уведомленията, обменяни с ARMADA, са електронни и че тази форма на комуникация отговаря на законовото изискване. Tакива уведомления могат да бъдат направени в писмена форма, без да се засягат правата, признати от ЗЗП.

Потребителските запитвания за предпочитане трябва да се изпращат чрез нашата форма за контакт или алтернативно чрез имейл адрес [email protected].

ИЗКЛЮЧЕНИЯ/ ФОРСМАЖОР ИЛИ ПРИНУДИТЕЛНИ СЪБИТИЯ

ARMADA няма да носи отговорност за неспазване или забавяне на изпълнението на което и да е от поетите задължения, причината за което се дължи на събития, които са извън неговия контрол ( в случай на непреодолима сила или случайност).

Концепцията за непреодолима сила обхваща всяко действие, събитие, неизпълнение, пропуск или злополука, които са извън контрола на ARMADA, включително, но не само, следното:

– Стачки или други форми на протест, които значително засягат съответния сектор;

– Нарушения на обществения ред, бунт, нашествие, терористична атака или терористична заплаха, война (обявена или не) или заплаха за подготовка за война;

– Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, свлачище, епидемия или друго природно бедствие;

– Невъзможност за използване на телекомуникационни системи, публични или частни;

– Невъзможност за използване на железопътен, морски, въздушен, автомобилен или друг обществен или частен транспорт;

– Закони и наредби, издадени от национални суверенни органи, с отражение върху дейността на АРМАДА МОДА ЕООД. 

Всички задължения, произтичащи от поръчването на продукти на този уебсайт, ще бъдат преустановени през периода, в който са настъпили причините / непреодолимата сила, като сроковете за изпълнение на тези задължения ще бъдат удължени за интервал, равен на оставащия период.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

За всеки спор, произтичащ от тези Общи условия и свързаните с тях политики, включително тяхната валидност, използване на уебсайта или всяка покупка, направена тук, са приложими българското и европейското законодателства.

АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

В случай на спор относно договорни задължения, произтичащи от договори за покупко-продажба, в съответствие с Регламент на ЕС № 524/2013, Потребителят може да се опита да разреши всеки спор по извънсъдебен начин чрез достъп до електронната платформа за разрешаване на спорове онлайн на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е ПРОЧЕЛ И РАЗБИРАЛ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, КАКТО И СВЪРЗАНИТЕ ПОЛИТИКИ, И ЧЕ Е ИМАЛ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ОБМИСЛИ И ПОТЪРСИ НЕЗАВИСИМ ЮРИДИЧЕСКИ СЪВЕТ, ПРЕДИ ДА ГИ ПРИЕМЕ.